Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan

 
Nama Jalinar Simanjuntak, SH
NIP 197809192006041011
Jabatan Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan
Alamat Jl. Tangguk Bongkar 10 Medan